Confidera Urval kan rekrytering!


Vi har en gedigen erfarenhet av marknaden och har genom åren genomfört mer än 800 rekryteringsuppdrag och 5.000 intervjuer.

Vi lägger stor vikt vid att hjälpa våra kunder att vid rekrytering ta fram en väl genomtänkt kravspecifikation. Med en bra plan och med vår förståelse och kunskap om människor ökar chansen att göra en bra rekrytering.

Kommunikation

 

Confidera Urvals modell om Kommunikationsprofiler är inriktad på samspelet mellan olika människor. Ni får utifrån ett logiskt system en djupare förståelse för hur ni själva och andra människor fungerar och vill bli behandlade. Genom detta ges också konkreta strategier för hur man i olika relationer som tex. kundrelationer, ledarskap samt medarbetare emellan, skapar förtroende och förmedlar sitt budskap på bästa sätt 


Utbildning

 

Effektivare rekrytering:Kommunikationsprofilerna används som ett stöd och komplement vid intervjuerna för maximera oddsen att hitta de medarbetare som passar bäst in i just er organisation och det team som finns idag. Det ger även ett stöd för att ta hand om en nyanställd, så att han eller hon snabbt kommer in i sitt nya arbete.


Effektivare företagsledning:Ledningsgruppen får lättare att kommunicera både inom gruppen och ute i organisationen. Det blir också lättare att vara chef, när man förstår sina medarbetare och vet hur de bäst motiveras.


 

Effektivare försäljning:Det blir både lättare och roligare att sälja, när man förstår, och snabbt får kontakt  med sina kunder. Därigenom ökar också möjligheterna att sälja rätt produkt eller tjänst och skapa långsiktigt goda relationer.
Copyright ® 2009 Confidera Urval

Copyright ® 2009 Confidera Urval

Copyright ® 2009 Confidera Urval

HABITASSE