Välkommen

Vi förstår oss på människor!

Lediga Jobb


Confidera Urval

Strandbergsgatan 61, 3tr

112 51 Stockholm

tfn + 46 70 639 88 89


Personuppgifter & Cookies


 

 

 


     

     


     

     

     

     

     

     

          

     

     

     

     

     

      Ditt samtycke och vår

      hantering av dina

      personuppgifter när du

      väljer att söka en tjänst

      hos oss, kan du läsa mer

      om   här.

    Vill ni anställa en bra person...


    En del människor är teoretiskt kompetenta, men har svårt att kommunicera. Några andra kan vara trevliga men sakna den rätta erfarenheten. En del andra är säkert bra på det mesta, men passar inte hos dig i alla fall.


    Vi ser till att du hittar en person som både har rätt kompetens och som passar in  hos er. Du får en person som fungerar bra tillsammans med övriga medarbetare, kunder och andra.    Confidera Urval arbetar med urval och rekrytering i Stockholm, men vi har också uppdrag i övriga Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi arbetar både med chefsrekrytering som VD, ekonomichef, försäljningschef, marknadschef och personalchef men också med rekrytering av säljare, administrativ personal, ingenjörer och andra tekniker. Confidera Urval har sedan starten genomfört fler än 800 rekryteringsuppdrag och 5.000 intervjuer.    Vi erbjuder en bekväm och säker metod som ger snabba resultat vid rekrytering av nya medarbetare. Det kostar en hel del att anställa en ny medarbetare, inte bara i form av direkta kostnader som lön och lönebikostnader, annonsering och eventuell annan hjälp, utan framförallt också i tid, engagemang och kanske inlärning på den nya tjänsten. Därför är det dyrt när en rekrytering blir fel. Man måste kanske göra om delar av processen eller i värsta fall hela rekryteringsprocessen. Men tillsammans med Confidera behöver man inte ta några onödiga risker. Vi hjälper våra kunder att göra rätt från början.


     

    Väljer du Confidera Urval som samarbetspartner, så kommer vi, förutom att vi avlastar dig hela processen med allt vad det innebär, att hjälpa dig uppnå ytterligare två syften.    1. Rekrytering med Confidera Urval är effektivt.

    Om du har bråttom så kan vi genomföra en rekrytering på sex veckor.


    2. Rekrytering med Confidera blir bra.

    Genom vår stora erfarenhet på området och genom att använda det speciella kommunikationsprofiltest vi utvecklat för ändamålet, ökar vi träffsäkerheten och maximerar möjligheterna att få en lyckad rekrytering. Vi hjälper dig att inte bara få en person med rätt kompetens, utan också en person som passar in i ert företags nuvarande utvecklingsfas.


    Detta får du konkret:


    •Kravspecifikation av både informellt och formellt kompetensbehov hos de sökande.

    •Administrativ hjälp och avlastning av hela processen.

    •Hjälp med annonsering.

    •Utformning av annonser, kontakt med tidningar och all praktisk hantering.

    •Kommunikationsprofiltest av den sökta befattningshavarens blivande chef och

    närmastemedarbetare för att se vilken sorts person som är lämpligast för gruppen.

    •Hjälp med att svara på platssökandes frågor på telefon.

    •Gallring av ansökningar.

    •Intervjuer och tester av kandidater.

    •Presentation av de kandidater, som bör gå vidare till slutintervju hos uppdragsgivaren.

    •Rådgivare och diskussionspartner under hela processen.

    •Uppföljning. Confidera följer upp alla rekryteringar genom personliga samtal med såväl

    anställd som chef.
    Ring direkt till oss på tfn 08-124 424 84 och diskutera hur vi

    kan genomföra en rekrytering för er.