Välkommen

   Vi förstår oss på människor!


Confidera Urval

Strandbergsgatan 61, 3tr

112 51 Stockholm

tfn + 46 8 12 44 24 84


Personuppgifter & Cookies


  Ditt samtycke och vår

  hantering av dina

  personuppgifter när du

  väljer att söka en tjänst hos

  oss, kan du läsa mer om här.

peter.ternebring@confideraurval.se


Peter Ternebring, ingenjör och rekryteringskonsult med tidigare erfarenhet som försäljningschef. Peter har under de senaste 30 åren varit huvudansvarig i mer än 600 rekryteringsuppdrag och genomfört mer än 3.000 intervjuer för företag och organisationer i alla storlekar, både i Sverige och internationellt. Han har också genomfört ett femtiotal kurser inom kommunikation, försäljning, ledarskap och rekrytering samt ett antal konsultuppdrag inom dessa områden.


Han har varit medlem i ASTD, The American Society for Training and Development sedan 1987 och har medverkat vid de flesta av deras internationella kongresser i USA sedan dess. Förutom i de nordiska länderna har Peter också haft uppdrag i Frankrike och i USA.


Peter Ternebrings främsta styrka som rekryteringskonsult är hans breda människokännedom och hans metodiska och målmedvetna genomförande.