Skip to main content

Samtycke

Det är viktigt för oss på Confidera Urval att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan följer viktig information där vi vill informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker en tjänst hos oss och även säkerställa att du fortfarande samtycker till behandling av dina uppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och för att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande. Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Confidera Urvals räkning i vårt egna dokumenthanteringssystem. Confidera Urval är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter där vi behandlar personuppgifter som namn, telefonnummer, mailadress och av dig andra uppgifter lämnade i din CV/ansökan. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller ev. certifikat.

Om du deltar vid intervjuer och/eller genomgår profil- och kunskapstester (helt valfritt) som ett led i rekryteringsprocessen kan vi efter godkännande från dig samla in ytterligare information såsom dina svar på frågor, kunskapsfärdigheter och referenser från relevanta källor. Dina uppgifter lagras som mest i 2 år och finns tillgängliga för bolagets Rekryteringskonsult. Dina lämnade uppgifter kan även under en pågående rekrytering du sökt, delas med ansvarig uppdragsgivare i aktuellt rekryterande bolag i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018) GDPR.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Confidera Urval har om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter, raderar dina uppgifter, begränsar behandling av dina uppgifter samt rätt till dataportabilitet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för vidare behandlingar. En begäran skall vara undertecknad och skickas elektroniskt till oss på: peter.ternebring@confideraurval.se

Confidera Urvals uppdaterade Personuppgiftspolicy finner du här. Alla uppdateringar har din integritet i fokus! Fullständiga kontaktuppgifter:

Peter Ternebring
Confidera Urval HB
Kungsgatan 37 111 56 Stockholm
070-639 88 89
peter.ternebring@confideraurval.se