Vi förstår oss på människor!

Välkommen

 

Confidera Urval

Strandbergsgatan 61, 3tr

112 51 Stockholm

tfn + 46 8 12 44 24 84

 

Personuppgifter & Cookies

 

Ditt samtycke och vår

hantering av dina

personuppgifter när du

väljer att söka en tjänst hos

oss, kan du läsa mer om här.

 

Peter Ternebring, ingenjör och rekryteringskonsult med tidigare erfarenhet som försäljningschef. Peter har under de senaste 30 åren varit huvudansvarig i mer än 600 rekryteringsuppdrag och genomfört mer än 3.000 intervjuer för företag och organisationer i alla storlekar, både i Sverige och internationellt. Han har också genomfört ett femtiotal kurser inom kommunikation, försäljning, ledarskap och rekrytering samt ett antal konsultuppdrag inom dessa områden.

 

Han har varit medlem i ASTD, The American Society for Training and Development sedan 1987 och har medverkat vid de flesta av deras internationella kongresser i USA sedan dess. Förutom i de nordiska länderna har Peter också haft uppdrag i Frankrike och i USA.

 

Peter Ternebrings främsta styrka som rekryteringskonsult är hans breda människokännedom och hans metodiska och målmedvetna genomförande.

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 Confidera Urval

Copyright ® 2009 Confidera Urval

Copyright ® 2009 Confidera Urval