Välkommen

Vi förstår oss på människor!

 

Confidera Urval

Kungsgatan 37, 8tr

111 56 Stockholm

tfn + 46 8 12 44 24 84

 

 

Peter Ternebring, ingenjör och rekryteringskonsult med tidigare erfarenhet som försäljningschef. Peter har under de senaste 30 åren varit huvudansvarig i mer än 600 rekryteringsuppdrag och genomfört mer än 3.000 intervjuer för företag och organisationer i alla storlekar, både i Sverige och internationellt. Han har också genomfört ett femtiotal kurser inom kommunikation, försäljning, ledarskap och rekrytering samt ett antal konsultuppdrag inom dessa områden.

 

Han har varit medlem i ASTD, The American Society for Training and Development sedan 1987 och har medverkat vid de flesta av deras internationella kongresser i USA sedan dess. Förutom i de nordiska länderna har Peter också haft uppdrag i Frankrike och i USA.

 

Peter Ternebrings främsta styrka som rekryteringskonsult är hans breda människokännedom och hans metodiska och målmedvetna genomförande.

 

 

 

Veronica Warneskog, marknadsekonom och rekryteringskonsult. Hon har arbetat i branschen sedan 1993 var av de senaste 22 åren som rekryteringskonsult. Veronica har genomfört mer än 600 rekryteringsuppdrag och mer än 3000 intervjuer i Sverige och Norge. Hon har också genomfört kurser inom kommunikation och rekrytering samt har stor erfarenhet av olika attitydundersökningar, karriärcoachning, teambuilding samt chef och säljcoachning. Veronica har även gedigen vana av att arbeta inhouse som underkonsult för längre rekryterinsuppdrag.

 

Hon är van vid att arbeta marknadsinriktat med god kännedom om näringslivets och olika organisationers förväntningar, krav och önskemål.

 

Veronica Warneskogs främsta styrka som konsult är hennes utpräglade servicekänsla och entusiasm i kombination med lyhördhet, flexibilitet och förmåga att snabbt skapa goda resultat.

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 Confidera Urval

Copyright ® 2009 Confidera Urval

Copyright ® 2009 Confidera Urval